השוואה דו שלבית בין הכנסות של נכה צה"ל ונכה עבודה אשר בשלב ראשון (מסומן בירוק) לא איבדו את כושר עבודתם וקיבלו תגמול בנוסף להכנסות אחרות, בשלב השני חלה החמרה במצבם  והם איבדו את כושר עבודתם – נכה צה"ל מקבל תגמול מחיה וביחס לנפגע עבודה מופעלת תקנה 15 במלואה. טבלה זו מביאה לידי ביטוי את מבחן ההכנסות החל על נכי צה"ל.

20%  

נכה  צה"ל

20% נכות

עבודה

50%  נכה צה"ל 50% נכה

עבודה

75% נכה צה"ל 75% נכה עבודה 100% נכה צה"ל 100% נכה

עבודה

100%+ נכה  צה"ל
הכנסות ערב החמרת מצב שכר מינימום

פנסיה

תגמול
סה"כ

4300

3000

870
8170

+225

4300

3000

645
7945

4300

3000

2176
9476

+564

4300

3000

1612
8912

4300

3000

3264
10564

+846

4300

3000

2418
9718

4300

3000

4353
11653

+1128

4300

3000

3225
10525

4300

3000

6095
13395

+2870

הכנסות אחרי החמרת מצב ופגיעה בכושר עבודה שכר מינימום

פנסיה

תגמול
סה"כ

—–

3000

1898
4898

+931

—-

3000

967
3967

——

3000

5396
8396

+2978

——3000

2418
5418

——-3000

6267
9267

+3042

——

3000

3225
6225

——-

3000

6267
9267

+3042

——–3000

3225
6225

——–

3000

7834
10834

+4609

הכנסות ערב החמרת נכות שכר מממוצע    

פנסיה

תגמול
סה"כ

9123

3000

870
12993

-498

9123

3000

1368
13491

9123

3000

2176
14299

-1245

9123

3000

3421

15544

9123

3000

3264
15387

-1867

9123

3000

5131
17254

9123

3000

4353
16476

-2489

9123

3000

6842
18965

9123

3000

6095
18218

-747

הכנסות אחרי החמרת מצב ופגיעה בכושר עבודה שכר ממוצע

פנסיה

תגמול
סה"כ

——-3000

4898
1898

-154

—–

3000

2052
5052

——

3000

5396
8396

+265

——

3000

5131
8131

——

3000

6267
9267

-575

——-

3000

6842
9842

——-

3000

6267
9267

-575

——-

3000

6842
9842

——–

3000

7834
10834

+992

הכנסות ערב החמרת נכות עבודה 15,000

פנסיה

תגמול
סה"כ

15000

3000

870
18870

-1380

15000

3000

2250
20250

15000

3000

2176
20176

-3449

15000

3000

5625
23625

15000

3000

3264
21264

-5173

15000

3000

8437
26437

15000

3000

4353
22353

-6897

15000

3000

11250
29250

15000

3000

6095
24095

-5155

הכנסות אחרי החמרת מצב ופגיעה בכושר עבודה עבודה 15,000

פנסיה

תגמול
סה"כ

——

3000

1898
4898

-1477

——

3000

3375
6375

——

3000

5396
8396

-3041

——3000

8437
11437

——

3000

6267
9267

-4983

——-

3000

11250
14250

——-

3000

6267
9267

-4983

——

3000

11250
14250

——

3000

7834
10834

-3416

הכנסות ערב החמרת נכות עבודה 20,000

פנסיה

תגמול
סה"כ

20000

3000

870
23870

-2130

20000

3000

3000
26000

20000

3000

2176
25176

-5324

20000

3000

7500
30500

20000

3000

3264
26264

-7986

20000

3000

11250
34250

20000

3000

4353
27353

-10647

20000

3000

15000
38000

20000

3000

6095
29095

-8905

הכנסות אחרי החמרת מצב ופגיעה בכושר עבודה עבודה 20,000

פנסיה

תגמול
סה"כ

——

3000

1898
4898

-2602

——

3000

4500
7500

——

3000

5396
8396

-5854

——

3000

11250
14250

——

3000

6267
9267

-8733

——-

3000

15000
18000

——

3000

6267
9267

-8733

——-

3000

15000
18000

——

3000

7834
10834

-7166

 

מהנתונים שבטבלה 4 ניתן לראות בבירור כי כבר מרמת  השכר הממוצע במשק, סך ההכנסות שיהיה לנכה נפגע עבודה יהיה גבוה מזה של נכה צה"ל. הפער הולך וגדל ככל שרמת השכר עולה ומגיע לאלפי ₪ לחודש.

יש לשוב ולהדגיש כי הנתונים בטבלה זו מחמירים ביותר עם נכים נפגעי עבודה ומציגים את הנתונים האופטימליים מבחינת נכי צה"ל. לולא כן, הפער לטובת נפגעי עבודה היה גבוה אף יותר:

  1. הנתונים בטבלה זו מתעלמים מהקשיים בדרך לקבלת התגמול הניצבים מול נכה צה"ל, לרבות העובדה כי בנכות 20% התגמולים המפורטים בטבלה 4 רלוונטיים רק לנכים פגועי ראש ונפש, וביחס לכלל הנכים הבדיקה היא של בדיקת מסוגלות לעבודה בראי הנכות המוכרת וזו בלבד, ללא קשר לגילו של הנכה, כישוריו, עיסוקו הקודם.
  2. בהתאם לכללים להפעלה מלאה של תקנה 15, ניתן להפעיל את התקנה מטעמים של פגיעה חלקית בהשתכרות בלבד. הפעלה מלאה של תקנה 15 יכולה להיות בכל מקרה של ירידה בהכנסות בשיעור 36% ויותר. משמעות הדבר היא כי ניתן להוסיף לטבלת נפגעי עבודה המשך השתכרות בגובה של 64% משכרם ערב הפגיעה. מובן שהדבר יגדיל את הפער לטובת נכים נפגעי עבודה. נכה צה"ל המקבל תגמול מחיה יכול לעבוד בעבודה שיקומית ולהשתכר רק עד מחצית השכר הקובע (היינו עד 2176.5 ₪ בלבד).
  3. הנתונים מתייחסים להכנסה נוספת של פנסיה בשווי 3000 ₪ בלבד. ברור שככל שלנכה יש הכנסות נוספות מעבר להכנסה מהתגמול, הפער בין נכים נפגעי עבודה לנכי צה"ל יגדל לטובת נפגעי עבודה.