20% נכה

צה"ל

20% נכות

עבודה

50% נכה צה"ל 50% נכות עבודה 75% נכה צה"ל 75% נכה עבודה 100% נכה צה"ל 100% נפגע עבודה 100%+ נכה  צה"ל
שכר מינימום

4300

6970
+6003
967 9320
+6902
2418 10191
+6966
3225 10191
+6966
3225 11758
+8533
שכר מממוצע  במשק

9123

6970

+4918

2052 9320

+4189

5131 10191

+3349

6842 10191

+3349

6842 11758

+4916

 15,000 6970
+3595
3375 9320
+883
8437 10191
-1059
11250 10191
-1059
11250 11758
+508
 20,000 6970
+2479
4500 9320
-1930
11250 10191
-4809
15000 10191
-4809
15000 11758
-3242

 

התייחסות ראשונית לטבלאות 2 ו- 3 מעלה כי תגמולי המחיה לנכי צה"ל גבוהים גם ביחס לנכה נפגע עבודה שהשתכר ערב הפגיעה את השכר הממוצע במשק. ואולם, כבר ברמת שכר של 15,000 ₪, ובדרגות הנכות הגבוהות, התגמול שמקבל נפגע עבודה גבוה מהתגמול שמקבל נכה צה"ל, בסכומים המגיעים כדי אלפי ₪ לחודש, אפילו ברמות הפגיעה הייחודיות לנכי צה"ל (נכות מיוחדת 100%+).

ודוק, טבלאות 2 ו – 3  מציגות את שורת התגמול בהנחה שנכה צה"ל עבר את המשוכה הגבוהה והדווקנית ונקבע בעניינו כי אינו מסוגל לעבוד עקב נכותו המוכרת. כאמור, ביחס לנכי צה"ל בדרגת נכות 20% הדבר רלוונטי לנכים פגועי ראש ונפש בלבד. משמעות הדבר היא כי אם מדובר בנכה צה"ל שעבד עבודה פיזית ונכותו היא נכות פיזית בגובה 20%, והנכה הגיע למצב שאינו יכול לעבוד עבודה פיזית עקב נכותו המוכרת, סביר להניח שייקבע באגף השיקום כי הנכה מסוגל לעבוד עבודה שאינה פיזית, והוא יוותר עם התגמול הבסיסי בלבד. תגמול מחיה הגבוה המפורט בטבלה 2 ו 3 (רווק ונשוי בהתאמה) לא יהיה רלוונטי לגביו כלל, והוא יישאר עם התגמול שבטבלה 1, שהינו נמוך מזה שמשתלם לנפגעי עבודה בכל  הרמות למעט שכר מינימום. בפועל, אם כך, במקרים מסוימים, הפערים יהיו גבוהים יותר לטובת נפגעי עבודה.