השוואה זו הינה ההשוואה המדויקת ביותר בין תגמולים לנכי צה"ל ותגמולים לנפגעי עבודה וזאת  כיון שבשני המקרים מדובר בגמלה המשולמת בהתאם לקביעת ועדה רפואית בדבר נכות רפואית וללא פגיעה בכושר השתכרות.

הכנסה ערב הפציעה 20%  

נכה צה"ל

20% נכות

עבודה

50% נכה צה"ל 50% נכות עבודה 75% נכה צה"ל 75% נכה עבודה 100% נכה צה"ל 100% נפגע עבודה 100%+ נכה  צה"ל
שכר מינימום

4300

870
+225
645 2176
+564
1612 3264
+846
2418 4353
+1128
3225 6095
+2870
שכר מממוצע  במשק

9123

870

-498

1368 2176

-1245

3421 3264

-1867

5131 4353

-2489

6842 6095

-747

הכנסה חודשית 15,000 870
-1380
2250 2176
-3449
5625 3264
-5173
8437 4353
-6897
11250 6095
-5155
הכנסה חודשית 20,000 870
-2130
3000 2176
-5324
7500 3264
-7986
11250 4353
-10,647
15000 6095
-8905

התייחסות ראשונית לממצאים בטבלה 1 מעלה כי למעט ברמת שכר מינימום, בכל שאר רמות השכר החל מהשכר הממוצע במשק, קצבה חודשית לנפגע עבודה תהיה עדיפה על פני קצבה חודשית לנכה צה"ל, בפערים הולכים וגדלים ככל שרמת ההכנסה גדלה, ועד לפערים של אלפי ₪ בחודש ברמות השכר הגבוהות (אף שהגבוהה שבהן רחוקה מאוד מתקרת ההכנסה האפשרית לנפגעי עבודה העומדת על 35,000 ש"ח).