הדיון הזה מכיל 3 תגובות, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י רינת גולד גזית, עו"ד רינת גולד גזית, עו"ד לפני 4 שנים, 5 חודשים.

 • מאת
  תגובות
 • #550

  moshi
  משתתף

  האם המדיניות של משרד הבטחון בנוגע לתשלומי יתר היא שאחרי 7 שנים יש התיישנות?האם זה מעוגן בחוק?

 • #551

  כיום לא מפורסמת הוראה המסדירה את נושא תשלומי היתר. יחד עם זאת, משרד הביטחון נוהג לגבות עד 7 שנים רטרואקטיבית וכך הדבר אף אמור להיות מעוגן במסגרת החוק.

  הסעיף הרלוונטי בהצעת החוק הינו:"שולמו לנכה בטעות או שלא כדין תשלומים למעלה מן המגיע לו בחוק זה- תשלומי יתר)…. רשאי קצין תגמולים לנכות את תשלומי היתר מכל תשלום שיגיע לאותו נכה, בין בבת אחת ובין בשיעורים… ובלבד שתשלומי היתר יחושבו בעבור תקופה שלא תעלה על שבע שנים ושבכל חודש ישלם לנכה סכום השווה לשני שלישים לפחות מסכום התגמול המגיע לנכה באותו חודש".

  ואולם, בהמשך, נקבע: "אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכות המדינה לגבות את תשלומי היתר בדרך אחרת". אופן ניסוח הסעיף הנוסף עשוי לאיין את הסעיף הראשון. הנושא טרם עלה בדיוני ועדת העבודה והרווחה וטרם התברר שם.

 • #552

  moshi
  משתתף

  לרינת שלום,השאלה אם הנושא יעמוד למיבחן נכון להיום האם משרד הבטחון יפעל לפי הנוהג הקיים היום? או שיש להמתין לאישור תזכיר חוק הנכים?

 • #553

  משרד הביטחון נוהג להציג את התזכיר כשיקוף מצב קיים ועל כן לכאורה כך הוא אמור לנהוג גם כיום. יחד עם זאת, אין ספק שאחרי כניסת החוק לתוקף זה יהיה חד משמעי בניגוד למצב כיום. קשה לי לחזות תוצאות הליך משפטי בשלב זה, אבל בהחלט יש טענות טובות לעניין.

יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.