הדיון הזה מכיל 9 תגובות, ויש לו 3 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י רינת גולד גזית, עו"ד רינת גולד גזית, עו"ד לפני 3 שנים, 11 חודשים.

 • מאת
  תגובות
 • #471

  koko
  משתתף

  לעו״ד רינת גזית שלום רב, שאלתי מתיחסת לנכה ניצרך שהיתה לו תוכנית חיסכון במשך 4 שנים והיא ניפדית,האם הקיזוז של ההכנסה יהיה כסכום חד פעמי במועד הפרעון ?או שיחושב לפי ההכנסה מריבית מחולק ל 4 ?זה חשוב כי אם זה יחולק ל 4 ההכנסה לא תגיע להכנסה חודשית של 2200 שקל לחודש שמותר לקבל מבלי שיקוזז.

 • #472

  נושא הקיזוזים מתגמול נצרך לא מתנהל כיום בשקיפות על ידי משרד הביטחון, ולשאלה כמו ששאלת לא ניתן למצוא תשובה ברורה וחד משמעית. יחד עם זאת אשתדל לענות על השאלה על פי מיטב הבנתי באופן הבא: הקיזוזים מתגמול נצרך אמורים להיות מהכנסות ולא מנכסים. הקיזוזים גם לא אמורים להיות בגין הכנסה וירטואלית לכן אני לא סבורה שמשרד הביטחון יחלק את ההכנסה ל 4 שנים בגין העבר. נכסים לא אמורים להיות רלוונטיים לצורך קיזוזים מתגמול נצרך כל עוד הם אינם מניבים. אם מדובר בנכסים מניבים – מה שרלוונטי הוא ההכנסה שמניב הנכס. בהתאם לכך, בתקופה שצברת חיסכון ובהנחה שהכסף לא היה נזיל באותה עת – לא היתה הכנסה ועל כן לא אמור להיות קיזוז. משתכנית החיסכון נפדתה – אם מדובר כעת בהון נזיל אשר צובר ריבית שוטפת שניתנת למימוש, הרי שבסוף שנה צריך יהיה לדווח על הכנסות מרווחי הון וההכנסה תקוזז ככל שתהיה מעל מחצית הכנסה כדי מחיה (כ 2233 ש"ח) עבור כל חודש. בנוסף משרד הביטחון יכול לקזז את ההכנסה בחודש שבו התקבלה.

 • #473

  koko
  משתתף

  כלומר,אם לדוגמא הריבית שניצברה במשך 4 שנים היא 12000 שקל והדיווח הוא בסוף שנה כלומר ההכנסה החודשית היא אלף שקל לחודש כלומר לא יקוזז דבר מאחר שזה לא עובר את הרף של 2223 שקל לחודש?החישוב נכטן?

 • #474

  לא ברורים לי הפרטים. אם התכנית היתה נזילה וצברה ריבית במשך השנים היית צריך לדווח על הכנסה הונית בכל שנה ושנה, ואז היו מקזזים אם ההכנסה באותה שנה היתה מעל מחצית השכר הקובע לכל חודש. אני לא מכירה מצב שבו עשו חישוב ממוצע לארבע שנים אחורה.

 • #475

  koko
  משתתף

  התוכנית היתה סגורה ל 4 שנים ובתום 4 שנים נפדיתה  וסכום הריבית שניצברה ב 4 שנים ניכנסה לחשבון עוש .איך במיקרה כזה מתבצע הקיזוז?

 • #476

  למיטב הבנתי – כפי שהשבתי לשאלתך כשנשאלה לראשונה. ראה תשובתי הראשונה מ 12.2.

 • #477

  moshi
  משתתף

  לעורכת דין רינת שלום,לי יש קופת גמל נזילה וסחירה בבורסה ונושאת רווחים שנתיים שמתפרסמים בדוח שנתי שאני מקבל כל שנה, אולם אני לא מושך כספים מהקופה הרווחים מיצטברים .כיצד מתבצע קיזוז במיקרה כזה?הרווחים השנתיים לא עולים על 2000 שקל לחודש כלומר הרווח השנתי לא עולה על 24000 שקל.כיצד מתנהלים מול משרד הביטחון במיקרה זה?

 • #478

  צריך להגיש עם הדיווח השנתי דו"ח מהבנק על רווחי הון לרבות ריבית. קצין התגמולים בודק אם בממוצע חודשי הסכום עובר את מחצית השכר הקובע, ומקזז את הסכום שמעל מחצית השכר הקובע במקרים המתאימים.

 • #479

  moshi
  משתתף

  לרינת שלומות,האם זאת נחשבת הכנסה גם אם אני לא מממש את הרווחים ולא מושך כסף מהקופת גמל?כמו כן האם צריך לדווח גם אם ההכנסות מרווחים לא עוברות את מחצית השכר הקובע בממוצע חודשי?

 • #480

  אם זה נכלל בדו"ח השנתי של הבנק זה נחשב הכנסה וצריך לדווח. בעקרון צריך לדווח על הכנסות ומשרד הביטחון יעשה את החישובים ויחליט אם עובר את סף הקיזוז.

יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.