תגיות: 

הדיון הזה מכיל 3 תגובות, ויש לו 3 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י רינת גולד גזית, עו"ד רינת גולד גזית, עו"ד לפני 8 שנים, 1 חודש.

 • מאת
  תגובות
 • #231

  gnms
  משתתף

  הי. יש לי שאלה: שמעתי שהולכים להקים מועצה ציבורית שתחליט על הזכויות לנכי צה"ל. מה זה אומר בדיוק ?

 • #232

  אקדים ואציין כי לא ראיתי מסמכים אודות המועצה הציבורית המתוכננת ואין לי, בשלב זה, מידע אודות המתכונת והמבנה המתוכננים. כיון שכך, אוכל להתייחס באופן כללי בלבד.
  למיטב הבנתי, יש במשרד הביטחון כוונה להקים מועצה ציבורית אשר תהיה מורכבת מגורמים חיצוניים, לכאורה אובייקטיביים, אשר בפניהם יובאו סוגיות הנוגעות לזכויות נכי צה"ל. המועצה אמורה לכלול נציגים של ארגון נכי צה"ל אולם, על פי הבנתי, ביחס אשר בפועל יבטל את השפעת ומשקל ארגון נכי צה"ל בדיון על זכויות הנכים.
  יש לציין כי מועצה ציבורית קיימת גם בביטוח הלאומי אולם לא ברור אם מדובר באותה מתכונת ומבנה, והדבר מחייב בדיקה מדוקדקת.
  כך או כך, על פני הדברים דומה כי אין מקום להשוואה בין זכויות נכי צה"ל לזכויות נכים אחרים לעניין זה, ונראה לכאורה כי עצם ההצעה של משרד הביטחון להקים מועצה ציבורית כאמור חותרת תחת אושיות היסוד של זכויות נכי צה"ל. ובמה דברים אמורים,
  הטיפול בנכי צה"ל הופקד, על ידי בן גוריון, בידי משרד הביטחון, ולא בכדי. זכויות נכי צה"ל נתפסו מאז קום המדינה ועד ימנו אנו כחלק מתפיסת הביטחון של ישראל. כך למשל בהצעת תקציב הביטחון לשנת 2013- 2014 נקבע במפורש כי מטרת זכויות נכי צה"ל הינה : "שמירת מורל הכח הלוחם".
  יש חשש כי משמעות הקמת מוצעה ציבורית היא שמשרד הביטחון משיל מעצמו את חובתו לדאוג לנכי צה"ל כחלק ממרכיב הביטחון הלאומי. גם אם ינסו לטעון כי המועצה היא רק מייעצת ואינה מכריעה, ברור כי הלכה למעשה המלצות המועצה יאומצו על ידי משרד הביטחון באופן שמשרד הביטחון יכול לפעול לצמצום זכויות, מבלי לספוג את הביקורת הכרוכה בכך, ביקורת אשר תופנה לגורם חיצוני ולכאורה אובייקטיבי, תוך שמשרד הביטחון רוחץ בנקיון כפיו.
  נוכח האמור יש שתי אפשרויות להבנת המהלך – האחת היא שמשרד הביטחון מפריט החלטות בנוגע לתפיסת הביטחון. לפי גישה זו מחר ימנה משרד הביטחון ווועדה חיצונית שתחליט איך לנהל את הקרב… ברור שחלופה זו אינה סבירה.
  החלופה השניה היא שמשרד הביטחון מפסיק לראות את זכויות נכי צה"ל כחלק מתפיסת הביטחון של ישראל.
  חלופה זו, שהיא החלופה הסבירה, אשר למרבה הצער עולה בקנה אחד עם התנהלות משרד הביטחון גם בתחומים אחרים הנוגעים לנכי צה"ל, ממוטטת מן היסוד את זכויות נכי צה"ל ומפוררת את הלגיטימציה וההצדקה למתן זכויות יחודיות לנכי צה"ל.
  לא למותר לציין כי מהלך זה מרוקן את ארגון נכי צה"ל מתפקידו המרכזי בשמירת וקידום זכויות נכי צה"ל.
  נוכח המשמעויות מרחיקות הלכת שעשויות להיות להקמת מועצה ציבורית כאמור, מתחייב דיון פתוח ומעמיק בנושא, תוך בחינת כל השלכותיו ועימות משרד הביטחון עם השלכות אלה.

 • #288

  rezek saleh
  משתתף

  שלום לכולם

  השמועה למועצה צבורית הינה עובדה שמנוסחת במסדרונות האגף אשר מקבל הסכמה עקרונית מארגון נכה צה"ל בכך ששומרים את הרחש בשושו וסוד כאשר גורל נכה צה"ל וזכיותיהם נתפס בתפיסה של סחר ומכר כלומר תן לי ואתן לך ללא מחשבה אסתרטגית מה הנזק העתידי למשמעות של נכה צה"ל כתפיסה למורל הלוחמים בהגנה על המולדת ארץ ישראל וארץ הנביאים וחזון עם ישראל .

  ומתוך ניהול דיונים עם הרבה גורמים הנוגעים בדבר הם מעלים את דעתם והשקפתם שאנו בעידן של הפקירות ועידן של עסקנים אשר אין להם את היסוד המוצק שמצדיק שידונו בנסוחי ומשמעות קיום של נכה צה"ל ובכך נולדה הדעה אצל מקבלי ההחלטות ההמלכתיות שאפשר לעשות כל דבר ללא היסוס ודאגה ובמלים אחרות הפקרות טוטלית לנכה צה"ל ע"י המדינה וע"י מובלי הארגון

 • #290

  אכן, דומה כי נדרש מאמץ להעלאת מודעות כלל ציבור הנכים להליכים המתרחשים והמשמעויות שלהם.

  אם נוסח ההצעה להקמת המועצה הציבורית והרכבה מוכר וידוע כדאי להפיץ ולאפשר התייחסויות לגופו של עניין.

  יש לפעול להגברת השקיפות ולאפשר דיון ציבורי ממשי בנושא, שהלכה למעשה עשוי לשנות את כל תפיסת זכויות נכי צה"ל מן היסוד, תוך חשש להתנערות משרד הביטחון מחובת הנאמנות המיוחדת שהוא חב לציבור נכי צה"ל.

יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.