הדיון הזה מכיל תגובה 1, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י רינת גולד גזית, עו"ד רינת גולד גזית, עו"ד לפני 7 שנים, 9 חודשים.

 • מאת
  תגובות
 • #245

  rezek saleh
  משתתף
  1. תקציב רכישת רכב מדינה שלא התעדכן מזה שנת 2009
  2. תקציב הדיור אשר לא נותן פתרון ומענה לדיור מותאם לנכים בנכות מיוחדת
  3. תגמולי המחייה המגולמים בתגמול
  4. הסכמים שארגון נכה צה"ל חתם על גב הנכים הקשים וזכויותיהם לשנים

  5 .המלצות וחוות דעת רפואית שמחייבות את הרופאים באגף לאמץ ולפעול ע"פ הם .

  אבקשך להתייחס לסוגית זכויות נכה צה"ל 100%+ ואיך תזקיר חוק הנכים המוצע גורע או מיטב .

  בברכה

  ריזק סאלח

  וועד המשותקים 100%+

   

 • #254

  הי ריזק,

  אני משיבה לשאלותיך על פי נוסח התזכיר מ 2.3.2016. אינני מעודכנת בשינויים, ככל שהיו, בשלב מאוחר יותר.

  1. הזכאות לרכב מדינה מוגדרת בתזכיר באופן הבא:

  9לה.

  (א) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת יקבל, בכפוף לתקנות לפי סעיף 9א, רכב רפואי בבעלות המדינה בנפח מנוע שלא יעלה על 3,800 סמ"ק ובלבד שאם לא יימצא רכב יציג בנפח מנוע 3,800 סמ"ק, לא יפחת מ-3,000 סמ"ק, במקום הסיוע הקבוע בסעיף 9כב, ובלבד שהינו נכה בעל דרגת נכות מיוחדת בשל פגימה או קטיעה של שתי גפיים תחתונות, פגימה או קטיעה של שתי גפיים עליונות, שיתוק שתי גפיים תחתונות (פרפלגיה), שיתוק בשלוש גפיים (טריפלגיה), שיתוק בארבע גפיים (קוודרופלגיה) או קטיעת גפה תחתונה אחת ופגימה בגפה התחתונה  השנייה.

  נראה כי תקציב לרכישת רכב לא עודכן ולכאורה נפתח פתח שיאפשר ירידה, בתנאים המפורטים בסעיף.

  2. תקציב דיור – אמור להיות מעוגן הסכום המופיע בהמ"ב עם עדכונים שוטפים בהתאם לנוהג בפועל. לא ידוע לי על עדכון הסכום מעבר לעדכון השוטף. עם זאת, ראה במסמכי הסקירה והדוגמאות, יש צמצום באפשרות היוון דמי חכירה לעומת האמור בהוראה באופן שכמעט מבטל את הזכאות, כך שבפועל הפוטנציאל הוא לצמצום. כמו כן, כפי שמופיע במסמך הסקירה והדוגמאות, יש צמצום באפשרות אלמנת נכה בנכות מיחדת המתגורר בדירה של משרד הביטחון לרכוש את הדירה אחרי פטירתו של הנכה. על פי האמור בתזכיר זכאות זו תיוותר רק אם הנכה החל בהליך הרכישה טרם פטירתו.

  3. תגמולי מחיה כוללים את התגמול הבסיסי- נותר ללא שינוי לנכים בנכות מיוחדת ובכלל.

  4. לא ברור לי לאיזה הסכמים אתה מתכוון.

  5. התחייבות משרד הביטחון לפעול על פי המלצות רפואיות כפי שעוגן בהסכם עם הארגון – אין לכך ביטוי בתזכיר. ההסכם אמור להמשיך לעמוד בתוקפו למרות שהניסיון מלמד שבפועל אין הדבר בהכרח כך.

  * אני מוצאת לנכון להפנות להתייחסות לנכים המשותקים בארבע גפיים ובגפיים תחתונות בתזכיר – מופיע כ"שיתוק ארבע גפיים (קוודרופלגיה)", וכן נכים המשותקים בגפיים תחתונות המוכרים מופיע בתזכיר כ"שיתוק שתי גפיים תחתונות (פרפלגיה)" יש נכים רבים המוכרים בנכות מיוחדת עם שיתוק בארבע גפיים בגין קוודרופרזיס קשה ולא קוודרופלגיה, וכן נכים המוכרים בנכות מיוחדת בגין פרפרזיס קשה ולא פרפלגיה. חיוני מאוד לתקן את התיאור שבתזכיר אשר בנוסחו הנוכחי  מצמצם את הזכאויות לנכים המוכרים כיום בנכות מיוחדת אולם בגין קוודרופרזיס קשה ופרפרזיס קשה ולא קוודרופלגיה ופרפלגיה, בהתאמה.

  זכויות לנכים, גם בנכות מיוחדת גורעות או מייטיבות מפורט במסמך הסקירה ובמסמך הדוגמאות בפרק המחקר באתר ולהן הקישורים:

  תזכיר חוק הנכים – סקירת פערים בין הזכויות בתזכיר והמצב הקיים

  תזכיר חוק הנכים – דוגמאות לזכויות שנוספו או נגרעו

יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.