עורכי דין המייצגים נכי צה"ל ומשפחות שכולות:

מיועד לעורכי דין, לרבות עו"ד שאינם מתמחים בתחום, והמייצגים נכי צה"ל ומשפחות שכולות, בהליכים מול משרד הביטחון בנוגע להכרה ו/או זכויות לפי חוק הנכים או חוק משפחות חיילים שנספו במערכה ומבקשים להיעזר במומחיות  המיוחדת ההכרחית בתחום זה. הייעוץ ניתן לעוה"ד תוך שהם משמרים את הלקוח במשרדם וממשיכים לייצגם באופן בלעדי.

הייעוץ ניתן לפי בחירת עוה"ד, בהתאם לצורך, החל מייעוץ כללי חד פעמי ועד ליווי תיק וליווי הליכים לרבות סיוע בכתיבת כתבי בית דין.

יודגש כי במסגרת הייעוץ, עורכי הדין ממשיכים לייצג את לקוחותיהם באופן בלעדי, מנהלים בעבורם את ההליכים ומשמרים אותם במשרדם, תוך שבמקביל- זוכים עורכי הדין, באמצעותי, לליווי הליכים וייעוץ משפטי בהתאם לנדרש בנסיבות העניין.