לקוחות פרטיים – נפגעי מערכת הביטחון, נכי צה"ל ומשפחות שכולות:

הייעוץ מיועד ללקוחות פרטיים, נפגעי מערכת הביטחון, כגון: צה"ל- שירות חובה, קבע ומילואים, משטרה, שירות בתי הסוהר, עובדי השב"כ והמוסד.

הייעוץ ניתן, בין השאר, לצורך הערכת סיכויי התביעה והמסלול הרצוי להגשתה, אם בכלל, כדאיות ניהול ההליכים, בחירת מסלול תגמולי מחיה בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו, ההטבות שמעבר לקבוע בחוק ועוד.

במקרים בהם נמצא, בעקבות הייעוץ, כי נחוץ גם ייצוג משפטי, ומכיוון שאינני עוסקת בייצוג, אוכל להמשיך, לפי בחירת הלקוח, ללוות את ההליכים כיועצת, ובשילוב עם עורך הדין המייצג בהליכים.