ארגונים יציגים

מיועד לארגונים יציגים (כגון: ארגון נכי צה"ל), חברות ועמותות, העוסקים, בין השאר, בזכויות נכים, משפחות שכולות, זכויות סוציאליות בכלל.

ניסיוני המקצועי רב השנים באגף השיקום במשרד הביטחון הקנה לי נקודת מבט ארגונית מערכתית רחבה. לנקודת המבט המערכתית נוספה עם השנים נקודת המבט של הפרט, "השטח", כך שכיום, הידע והניסיון שרכשתי  הביאו לנקודת מבט מורכבת היודעת לשכלל ולשלב בין היבטי הפרט והמערכת. כל אלה באו לידי ביטוי במשך השנים  בעיסוק אינטנסיבי בנושאי חקיקה, תהליכי עבודה במשרד הביטחון וליווי הליכים משפטיים בנושאים עקרוניים.

העיסוק האקדמי-מחקרי שלי בתחום, על הזוויות החדשניות שהוא מוסיף לתמונת הייעוץ, מסייע להרחיב את השיח בין המערכות השונות הקשורות לזכויות נכי צה"ל ובכך לתרום ולקדם אינטרסים של ארגונים יציגים ועמותות העוסקות בנושאים אלה.