מחקר בנושא זכויות נכי צה"ל ומשפחות שכולות

במהלך השנים הרבות בהם אני עוסקת בזכויות נכי צה"ל ומשפחות שכולות נוכחתי לדעת כי המחקרים האקדמאים הקיימים בתחום חשוב של זכויות נכי צה"ל והמשפחות השכולות הינם דלים מאד, אם בכלל, וזכויות נכי צה"ל מוזכרות בהם אגב מחקרים העוסקים בבחינת זכויות סוציאליות אחרות , אך לא תוך לימוד ישיר של זכויות נכי צה"ל ככאלה.

במציאות היומיומית הטיפול בזכויות נכי צה"ל נותר, לרוב, בזירה הכוללת את משרד הביטחון ובתי המשפט, מול נכה צה"ל הבודד. שיח זה תלוי במשאביו החומריים והמנטאליים של הנכה הבודד וביכולתו לניהול מאבקים משפטיים מול המדינה, תוך נחיתות משמעותית מובנית של הפרט מול המדינה, לרבות בנגישותו למידע.

במסגרת "זירה" זו חוזר משרד הביטחון וממחזר טענות בדבר הזכויות העודפות והטיפול המצוין הניתנים לכאורה לנכי צה"ל, בתי המשפט חוזרים ומאשרים זאת, ללא כל בדיקה מעמיקה, וזאת למרות שכל העוסקים בנושא יודעים היטב כי זכויות נכי צה"ל רחוקות כיום מלהיות זכויות מיטיבות כפי שהיו בעבר.

חיפוש מחקרים ומאמרים בנושא זכויות נכי צה"ל מעלה כי המעטים שמזכירים זכויות נכי צה"ל מציגים זכויות אלה כחוד החנית של הזכויות הסוציאליות בישראל, על אף שהדבר אינו מדויק, בלשון המעטה.

זכויות נכי צה"ל הינן חלק מחוזה בלתי כתוב בין מדינת ישראל לבין אזרחיה. לפי חוזה זה הפרט יאות לסכן את עצמו למען בטחון המדינה, אולם יידע כי אם ייפגע, המדינה תדאג לו או לשאריו. "חוזה" ערכי זה נחשב לאחד ממרכיבי החוסן הלאומי, וככזה הוא ראוי ללימוד ולמחקר אקדמאים, נפרדים ומעמיקים, במטרה ליצור מסד נתונים ותובנות אשר יאפשרו שיח ודיון ציבורי משופר, מדויק ורחב יותר בתחום הכל כך חשוב של זכויות נכי צה"ל ומשפחות שכולות.

נוכח האמור, לקחתי על עצמי להחדיר ולפתח את התחום של זכויות נכי צה"ל ומשפחות שכולות באקדמיה, לרבות באמצעות עריכת מחקרים אשר יבחנו לעומק את זכויות נכי צה"ל והמשפחות שכולות.

מטרת המחקרים שלי היא לספק לראשונה מסד נתונים ותובנות, אשר יאפשרו שיח ודיון ציבורי ומשפטי רחב יותר ומדויק יותר במגוון ההיבטים של זכויות נכי צה"ל. בימים אלה אני ממשיכה ועוסקת במחקר בנושא לרבות כתיבת תזה.

באתר זה אני מעלה את עבודות המחקר שערכתי ומאמרים שכתבתי, בנושא זכויות נכי צה"ל ומשפחות שכולות.

אני מקווה שהמחקר, הנתונים והמסקנות שלי יסייעו לשכלל את ההתדיינות בין משרד הביטחון לבין נכי צה"ל והמשפחות השכולות ויסייעו בהבנת תמונת זכויות נכי צה"ל ומשפחות שכולות.

אני מעלה לאתר את המחקרים, המאמרים והמידע בצורה חופשית לעיון הציבור נוכח המטרה לשפר ולדייק את השיח והדיון הציבורי בנושא זכויות נכי צה"ל.

כל המעוניין מוזמן לעשות שימוש במחקרים, בכפוף לאישור ותוך שמירה על זכויות היוצרים ומתן הקרדיט כנדרש.